LIKVIDITETSBUDGET

Undgå de økonomiske vanskeligheder

Et likviditetsbudget viser, om du har penge i kassen hver måned til at betale dine udgifter. Dermed giver det et overblik, når det handler om, at virksomhedens likviditet er tilstrækkelig.

Mange iværksættere vælger at droppe likviditetsbudgettet, fordi det er tidskrævende og til tider kan være vanskeligt at lægge. Men står du i en situation, at du skal starte ny virksomhed, så vil du gøre dig selv en tjeneste med et likviditetsbudget. 

Likviditetsbudgettet giver dig netop det overblik, der skal sikre, at du undgår vanskeligheder med økonomien.

Med et likviditetsbudget danner du dig et overblik over, hvilke udgifter og indtægter der går ud og ind af din virksomhed. På den måde får du en idé om, hvor du kan optimere din virksomhed

Hvad er et likviditetsbudget?

Formålet med et likviditetsbudget er at belyse, om likviditeten i din virksomhed er tilstrækkelig til at afdække udgifterne, der venter forude. Likviditetsbudgettet medregner ikke uforudsete udgifter, men tager udelukkende udgangspunkt i forventede indtægter og udgifter. Når du har egen virksomhed, er det vigtigt at have et overblik over likviditeten, da det i værste tilfælde kan give virksomheden økonomiske vanskeligheder.

Med et likviditetsbudget danner du dig et overblik for, hvordan økonomien står til måned for måned. Det sikrer dig, at du ved, du kan betale fremtidige udgifter. 

Ligesom driftsbudgettet lægges det som et estimat for fremtidige indtægter og udgifter. Dog adskiller det sig fra et driftsbudget.

Hvad indeholder et likviditetsbudget?

Dit likviditetsbudget indeholder fremtidige indbetalinger og udbetalinger, og på den måde finder du ud af, om din virksomhed kan løbe ind i likviditetsmæssige problemer. Du lægger et budget med estimater for, hvad du for eksempel forventer at betale i fakturaer, husleje og moms, men også hvad du forventer at få af indbetalinger fra kunder.

Har du svært ved at forstå, hvad det rent faktisk indeholder, så kan du sammenligne et likviditetsbudget med din bankkonto. 

Du vil hver måned have banktransaktioner i form af indbetalinger og udbetalinger. Hver måned får du løn og diverse indtægter indbetalt, mens du bruger penge på mad, husleje osv.

Men i stedet for at gå ind på din bankkonto og se tilbage på, hvad du har haft af indtægter og udgifter i løbet af måneden, så er et likviditetsbudget et overblik over, hvilke transaktioner du forventer løber ind og ud af banken i fremtiden.

Forskellen på et likviditetsbudget og et driftsbudget

Et driftsbudget estimerer også indtægter og udgifter for din virksomhed. Så hvordan adskiller et likviditetsbudget sig egentlig fra et driftsbudget. Jo, driftsbudgettet giver dig et rigtig fint udgangspunkt for at lægge et likviditetsbudget. Driftsbudgettet viser indtægter og udgifter for det næste regnskabsår, men det tager ikke højde for, hvornår pengene går ind og ud af pengebeholdningen. Det er her, at likviditetsbudgettet adskiller sig fra driftsbudgettet.

Et likviditetsbudget viser, hvor mange penge du har stående i banken den første i måneden.

Samtidigt skal det vise, hvor mange penge der går ind og ud af banken i løbet af måneden. Til sidst viser budgettet, om der er plus eller minus på kontoen den sidste dag i måneden.

Viser dit budget, at din likvide beholdning kan betale alle udgifter, så har din virksomhed ingen likviditetsmæssige problemer. Viser det derimod et minus på kontoen, så må du løse problemet.

Hvordan forbedrer du likviditeten af din virksomhedsøkonomi?

Har du minus på kontoen, når du når til den sidste dag i måneden, så er det meget afgørende, at du retter op på problemet. Men hvordan gør du det?

Det lyder jo simpelt, men du skal naturligvis sikre en større indtægt eller lavere udgifter. Det kan du gøre på forskellige måder. Først og fremmest kan du forsøge at sikre en større indtjening. Det er selvfølgelig nemmere sagt end gjort. Du kan også give dine kunder kortere tid til at betale dig, hvis nu du har givet dem en længere kredittid.

Hvis ikke du har mulighed for at sikre større eller hurtigere indtjening, så kan du i stedet kigge på dine udgifter. Her kan du se på dit likviditetsbudget, om der er nogle poster, som du kan skære fra og dermed reducere i dine udgifter. 

Er der ikke mulighed for hverken større indtjening eller reducering i dine udgifter, så kan du som sidste udvej kontakte banken og høre, om de kan hjælpe dig med at give dig en større kassekredit.

Hvilke fordele følger der med et likviditetsbudget?

Som du kan fornemme ved ovenstående, så er der en ret stor fordel i at opstille et likviditetsbudget. Du får meget nemt dannet dig et overblik over din likviditet, og om den går i overskud eller underskud. Fordelen ved at vide om din virksomhed har overskud eller underskud hver måned skal ikke undervurderes. 

Ved at vide om du går i minus eller ej, har du mulighed for at rette op på eventuelle likviditetsproblemer, før banken beder dig om det.

Viser dit budget, at det går strygende økonomisk, og du derfor overvejer at udbygge din virksomhed eller investere større pengebeløb – ja, så kan dit likvideringsbudget også vise, om dine planer er realistiske, og hvordan det kommer til at påvirke din virksomhed.

Sådan lægger du et likviditetsbudget

Hvis du ikke er helt ny i gamet, så udarbejdes et likviditetsbudget på baggrund af virksomhedens tidligere regnskaber. Dem kan du benytte for, at sikre dine forventninger til indbetalinger og udbetalinger er realistiske. Er du derimod ny iværksætter, der for første gang skal lægge et likviditetsbudget, så kan du med fordel tage udgangspunkt i et driftsbudget. Det giver dig en god idé om, hvilke udgifter og indtægter du får ved opstarten.

Når du lægger budgettet over din fremtidige likviditet, så skal du være meget præcis. Du skal indtaste såvel de små udgifter som de store udgifter. Det kan nemlig godt være, at en lille udgift virker harmløs på kort bane, men når det samles over et år, så kan det hurtigt løbe op i mange penge. Samtidig skal du være opmærksom på at medregne momsen.

Få tilsendt en skabelon

Skulle du stadig være i tvivl, så kan du med fordel indtaste dit navn og din mailadresse her.

Så sender vi dig en skabelon så du nemt kan komme i gang med et likviditetsbudget.